Nyheder

Feminist i clinch med kontroversielle emner

frihedsfeministen

“Frihedsfeministen”, samtalebog, Thomas Willhelm og Karen West.

I “Frihedsfeministen”, netop udgivet af forlaget DreamLitt, diskuteres en række aktuelle og stærkt kontroversielle emner på kontant og engageret vis i samtalerne mellem kvindesagsaktivisten Karen West og forfatter Thomas Vilhelm.

Den erklærede frihedsfeminist lægger meget lidt bånd på sig selv, når “varme kartofler” som jomfrukrav, barnebrude i landets asylcentre, integration, flygtningesituationen i Danmark og Europa, radikalisering og parallelsamfundsdannelser i de muslimske miljøer vendes sammen med den herskende klasses adfærdsregulering af befolkningens måde at leve på.

Det er især sit eget køns vilkår, som Karen West retter fokus imod, og derfor kan bogen læses som et vidnesbyrd i øjenhøjde om de sidste knap 50 års danske og multietniske kvindekamp, hun om nogen har været involveret i med en del personlig og politisk tumult til følge. West påstår, at disse kampe slet ikke er afsluttede endnu, men tværtimod slået årtier tilbage grundet fejlslagen integrationspolitik. Har hendes indsats mon været forgæves?

West har som aktiv rødstrømpe tilbage i starten af 70´erne og i en periode som medlem af en af tidens mange basisgrupper haft blikket rette mod kvinders rettigheder på flere planer: Socialt, seksuelt, uddannelses- og karrieremæssigt. Som praktiserende jordemoder i 1990´erne opdagede hun, at en del etniske kvinder levede under forhold præget af vold og undertrykkelse, men de færreste politikere og meningsdannere ønskede dengang at tale om problemerne. Da Karen West selv valgte at gå i offensiven omkring de prekære emner i det nye årtusind, udeblev reaktionerne heller ikke.

Der er meget i og på spil, når Frihedsfeministen ufiltreret giver sit personlige bud på et udsnit af den moderne Danmarkshistorie – det kræver sin kvinde at stå frem med budskaber, der næppe vil være comme if faut i alle kredse, men da Karen West i dag er ubundet af partipolitisk tilhørsforhold og mere officielle kvindenetværksdannelser, er tiden blevet moden til at gøre “rent bord”.

Kommenter