Redaktionens anmeldelser

Afskedsbrev og kærligheds-erklæring

kim-m3_1

Berlingske og Københavns Hovedbibliotek lancerede for et par år siden jagten på litteraturens “bedste forelskelse”: Fundet blev ikke gjort blandt klassikerne, vinderen blev derimod en biografisk og virkelig kærlighedserklæring under tragiske omstændigheder: nemlig 21-årige Kim Malthe-Bruuns hjerteskærende brev til sin elskede Hanne kort før han blev henrettet af tyskerne i slutningen af Anden Verdenskrig for at have deltaget i våbentransporter over Øresund.

Han blev anholdt i december 1944 og modtog 4. april 1945 en dødsdom – samme dag skrev han det sidste brev til sin 20-årige kæreste Hanne, blot to dage før sin henrettelse.

Jeg har selv 5. udgaven af bogen fra 1946 og det modne og afklarede afskedsbrev er en dyb og rørende kærlighedserklæring fyldt med uselvisk tænksomhed(i uddrag):

..Tiden er kort – Tankerne mange, hvad er det sidste og dyreste, jeg kan give dig, hvad ejer jeg, som jeg her i Afskeden kan give dig, saa du med Sorg og dog med et lykkeligt Smil levere videre, vokser og bliver stor.

..Du skal ikke glemme mig, det forlanger jeg ikke, hvorfor skulde du glemme noget, der er saa skønt, men du maa ikke blive afhængig af det, du skal glide videre lige let og dobbelt lykkelig, for Livet skænkede dig paa din Vej det dejligste liv. Riv dig løs, lad det lykkeligste lykkelige være alt for dig, lad det straale som det stærkeste og klareste af alt, men lad det kun være et af de gyldne Minder, lad det ikke blænde dig, saa du ikke se alt det dejlige, du har til gode. Du maa ikke blive tung, du skal blive moden og rig, hører du, min egen kære Unge.Du lever videre og vil møde andre dejlige Eventyr, men lov mig, det skylder du alt det, jeg har levet for, at aldrig vil Tanken om mig stille sig mellem dig og Livet..

..Se, Hanne, en Dag vil du møde en, der vil være din Mand, og vil Tanken om mig saa ikke skyde igennem dig, du vil maaske i Bunden have en følelse af, at du svigter mig eller noget, der er rent og helligt i dig. Hanne, se op igen, se ind i mine smilende blaa Øjne, og du vil forstaa, at den eneste Maade, du kan svigte mig paa, er ved ikke helt at følge ethvert naturligt Instinkt. Du ser ham, og lad dit Hjerte flyde ham i Møde. Ikke for at drukne Sorgen, men fordi du elsker ham af et ærligt Hjerte…

..det er som om jeg føler, at jeg kan gøre mere for dig, og du er Indbegrebet af alt levende Liv for mig. Jeg skal have blæst alt det Liv, der findes i mig, over i dig, saa det kan fortsætte, og så lidt som muligt gaa til Spilde, saadan er min natur engang.

Din ikke for evigt

Kim.

Meget smukt skrevet af et fint, ungt menneske…

Bogen “Kim” blev udgivet af hans moder, Vibeke Malthe-Bruun på forlaget Thaning & Appel, første oplag november 1945. På det viste foto er Kim Malthe-Bruun 17 år i 1941, hvor han møder sin Hanne, lige efter at være blevet uddannet på Rederiet Lauritzens Sømandsskole i Svendborg. Lige inden han skulle ud på sin første hyre mødte han sin elskede.

Han skriver en række breve hjem inden de mødes igen nogle måneder senere, bl.a. disse linier fra et brev fra 25. maj 1941:

..Nu er Fuglene begyndt at kvidre, og den østlige Horisont er farvet rosenrød. Gid du var her og kunde nyde denne Morgens Skønhed. Der er en egen stemning ved at opleve en saadan Solopgang helt alene, som det slet ikke er til at beskrive. Man gør sig saa mange Tanker, og Tankerne drejer sig om ens kæreste Maal. Mit kæreste Maal er at gøre, hvad der staar i et Menneskes Magt for at gøre dig saa lykkelig og glad ved Livet om muligt. Hanne, hvis du en Aften skulde komme sent hjem og sætter dig et Øjeblik for at nyde Maaneskinnet, saa tænk paa mig. Jeg gaar paa samme tid og tænker paa dig, og jeg vil føle det, ligesom om vi var lidt i Kontakt med hinanden, hvis jeg vidste, at du sad derhjemme og sendte mig en Tanke…

  1. maj:

..Ja, tænk, jeg har kun kendt dig i lidt over en Maaned, maaske været sammen med dig ti Gange, aldrig talt ud med dig, og alligevel skriver jeg til dig alt hvad der ligger mig paa Sinde, som om jeg havde kendt dig hele mit Liv, og som og jeg gik ud fra, at jeg var i stand til at tage dig om Hjertet og faa dig til mig..

Hvorfra kom Kim Malthe-Bruuns modne livsindstilling og poetiske intelligens? – måske fra sin faster Nitte, som han havde et tæt forhold til. Måske også modnet af livets barske vilkår.

Kim blev født i 1921 i Canada og det var på mange måder et hårdt og fattigt liv. Det tog i hvert fald hårdt på faderen, der fik et nervesammenbrud og moderen rejse tilbage til Danmark med Kim og søsteren. Hun havde sikret sig, at hun havde mulighed for at vende hjem, idet returbilletten i mange år lå gemt væk under hendes undertøj i kommoden. Der var også små kår i Danmark, men tanten Nitte boede på Herregården Løndal i Jylland, takket være en familieformue baseret på udvindingen af kryolit i Grønland.

Mellem Kim og tanten udviklede der sig et tæt intellektuelt forhold, hvilket kan have været med til at modne ham menneskeligt. Dertil kommer en idealistisk indstilling, som skinner markant igennem i hans breve.

Kommenter